piękno wymaga cierpienia
i maski
kryjącej wykrzywioną bólem twarz

piękno nie zna litości
nie okazuje jej
i nie otrzymuje

piękno to siła
która mści się
na słabości

piękno nie uznaje granic
ani autorytetów
żyje własnym życiem

piękno pragnie wyłączności
i podziwu
ale na dystans

piękno jest z porcelany
twarde idealne zimne
i kruche

piękno rząda poświęceń
w zamian za...

w zamian za co?

Never


skomentuj || strona główna.
||


archiwum || złote myśli
stat4u